Сандық технологиялар арқылы балалардың әлеуметтік проблемасын шешіп бер!
-
Қазақстанның болашағына өз үлесіңді қос!

Конкурсқа өтінімдерді қабылдаудың аяқталуы - 22 маусым, 2020 жыл

ҚР Білім министрлігі, ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі, ҚР Денсаулық сақтау министрлігі
"ЮНИСЕФ" Балалар Қоры және Астана Хаб қолдауымен байқау өтілуде.

Ережелер
Өтінімдерді қабылдау мерзімі аяқталғанға дейін:
Күн
Сағат
Минут
Секунд
Жобалар үшін сарапшы ретінде конкурсқа қатысу үшін өтінім беру
Қысқаша сипаттама
Технологиялық тапсырмалар
Акселерация жүзеге асыру кезеңдері
Қатысу ережесі
Жиі қойылатын сұрақтар
Әлеуметтік инновациялар зертханасы Қазақстанның IT-мамандарын бүкіл әлемдегі балаларды зорлық-зомбылықтан және кемсітушіліктен қорғауға көмектесуге шақырады.
Адамзат әрдайым өз батырларына мұқтаж және ол үшін аса қабілетті болу міндетті емес, қоғам үшін маңызды мәселелерді шешуге өздерінің ең жақсы дағдыларын бағыттай алатын болуы жеткілікті. Бүгінгі күні әлем технологиялары дамыған заманда әлеуметтік проблемалар тиісті тәсілдерді талап етеді. Егер сіз IT маманы ретінде немесе әлеуметтік мәселелерді шешу үшін қолданылатын шешімдеріңіз бар болса, онда бұл әлеуметтік инновациялар және IT-шешімдердің көмегімен бүкіл әлемде балалардың өмір сүру сапасын жақсартуға мүмкіндіктерді тудыруға болады.

Әлеуметтік инновациялар (ағылш. social innovation - бұл әлеуметтік-маңызды міндеттерді шешуге ықпал ететін жаңа идеялар, стратегиялар, технологиялар.

Сізде сандық шешімдер арқылы әлемді балалар үшін қауіпсіз етуге көмектесетін идеялар бар болса, нар тәуекел деп байқауға қатысыңыз. Ең бастысы, сіз ұсынған шешімдерде шектеулер жоқ. Unicef венчурлік қоры үздік жобаларды қаржыландыру мүмкіндігін қарастырады және Astana Hub Сіздің жобаңыздың акселерациясы мүмкіндігін ұсынады (толығырақ "конкурсты іске асыру кезеңдері" бөлімінде қараңыз).

Егер сізде басқа Social Innovation Lab салалары үшін инновациялық шешімдер бар болса және олардың жүзеге асырылуымен құндылығы болуы мүмкін деп ойласаңыз, rnd@astanahub.kz электронды хат жүзінде ұсынысыңыздың сипаттамасын бағыттаңыз.

*2019 жылы Unicef және Astana Hub іске қосқан Social Innovation Lab мақсаты Қазақстан Республикасында балалардың мүдделеріне бағытталған әлеуметтік инновациялар бойынша жобаларды қолдау және дамыту үшін жағдай жасау болып табылады.


Акслерация іске асыру кезеңдері
1 маусым - 22 маусым

- Өтінімдерді жинау
- Екінші кезең үшін Short list жобалар
23 маусым - 30 маусым

- ҚР Білім және ғылым, ҚР Денсаулық сақтау, ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау Вице-министрлер алдында Short list жобасының тұсаукесері
- Әр бағыт бойынша инкубациялау үшін 2 үздік жобаны іріктеу (барлығы 6 жоба)
1 шілде - 31 шілде

- Астана Хаб жобаларының инкубациясы
- жобаларды жетілдіру
- акселерация үшін үздік жобаларды іріктеу (барлығы 3 жоба)
- Үздік жобаларды басқару үшін алаңдарды анықтау
1 шілде - 31 шілде

- Астана Хаб жобаларының инкубациясы
- жобаларды жетілдіру
- акселерация үшін үздік жобаларды іріктеу (барлығы 3 жоба)
- Үздік жобаларды басқару үшін алаңдарды анықтау
2 қараша - 6 қараша

- Demo Day
- Пилоттың нәтижелерін жариялау
9 қараша - 20 қараша

- Unicef Innovation Fund алдында үздік жобалардың тұсаукесері
More products
Правила участия в конкурсе "Конкурс по решению социальных проблем в отношении детей"

Целью настоящих Правил является определение условий, регулирующих Ваше участие в Конкурсе на решение социальных проблем в отношении детей (далее - Конкурс). Направляя заявку на Конкурс, вы полностью и безоговорочно соглашаетесь соблюдать условия настоящих Правил.

Если вы не согласны с условиями настоящих Правил, не направляйте заявку на Конкурс.

Организатор - Корпоративный фонд «Международный технопарк IT-стартапов «Astana Hub»

Спонсор - Unicef

Ключевые партнеры - Министерство образования РК, Министерство труда и социальной защиты населения РК, Министерство здравохранения РК

1. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Конкурс начинается 01/06/20 в 18:00 (по времени Казахстан, г. Нур-Султан (Астана) UTC/GMT +6 часов) и заканчивается 20/11/20 в 18:00 (по времени Казахстан, г. Нур-Султан (Астана) UTC/GMT +6 часов

Заполненные заявки на Конкурс принимаются с 09:00 часов 1 июня 2020 года до 23:59 часов 22 июня 2020 года по времени Казахстан, г. Нур-Султан (Астана) UTC/GMT +6 часов

Подать заявку на участие в Конкурсе можно в любое время, в указанный период действия конкурса, на специальном веб-сайте http://silab.kz/challenges1-4 (далее - Сайт).

Даты и время в настоящих Правилах относятся к Казахстан, г. Нур-Султан (Астана) UTC/GMT +6 часов.

2. СОГЛАСИЕ С ПРАВИЛАМИ

Возрастные и географические критерии для участников Конкурса: 12+ лет, жители населенных пунктов с доступом к основным технологическим инструментам (например: смартфоны, интернет).

Любое правомочное лицо, которое направило заявку через Сайт Конкурса, обязано ознакомиться с настоящими Правилами и принять их. Получая доступ к этим Правилам и принимая их, Вы:

(i) вступите в действительные и подлежащие исполнению договорные отношения с Организатором в отношении участия в Конкурсе. При этом, регистрация и участие в Конкурсе не устанавливают никаких иных правоотношений между Организатором и Участником;

(ii) полностью и безоговорочно соглашаетесь соблюдать настоящие Правила. Участники выражают свое согласие, устанавливая галочки в поле "Согласен с условиями участия в Конкурсе" при направлении заявки на Конкурс.

В случае несоблюдения настоящих Правил, Участник исключается из участия в Конкурсе.

Участие в Конкурсе

3. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку.

Любая заявка, основанная на неточной, ложной или неполной информации, приведет к дисквалификации участника. Отказ от сбора, записи и использования личных данных, строго необходимых для выполнения задачи, приведет к дисквалификации участника. Участник несет единоличную ответственность за информацию, которую он предоставляет во время заполнения заявки. Любая преднамеренная или ненамеренная ошибка, несоответствие или несогласованность в отношении этой информации могут привести к дисквалификации участника. Организатор оставляет за собой право проводить все необходимые проверки личности участника, почтового адреса и/или адреса электронной почты.

В случае если участник по своей инициативе отказывается от участия в конкурсе, ему необходимо направить письменное обращение на почту - rnd@astanahub.kz

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Организатор предоставляет право участия в Конкурсе для всех лиц, достигших возраста 12 лет.

Все документы, которые могут подтвердить право участника на участие, потребуются до присуждения любых призов (например паспорт, удостоверение личности, свидетельство о рождении, доверенность и т. д.)

В Конкурсе не могут участвовать сотрудники Организаторов и члены их семей.

Действие Конкурса не распространяется на страны или регионы стран, где проведение Конкурса может быть запрещено или ограничено законом.

В процессе регистрации все данные должны быть верно заполнены Участником. В случае не верно заполненных данных Организатор вправе отказать Победителю конкурса в награждении.

5. ЦЕЛЬ ЗАДАЧИ И УЧАСТИЯ

Цель Конкурса состоит в том, чтобы Участники направили заявки (прототипы), отвечающие требованиям, определенным правилами Конкурса.

6. РЕЗУЛЬТАТ

Во время Конкурса участники должны предоставить доступ к прототипу любыми способами, относящиеся к предлагаемым задачам со стороны Организаторов в заявке на Сайте Конкурса

Требования к прототипу:

- Проверить его работоспособность на выбранном устройстве

- Прототип на казахском/русском или английском языках.

- Ссылку на видео, чтобы наглядно увидеть как работает приложение

Если ссылка не может быть загружена, имеет неправильный формат или иное, Участник направляет доступ на прототип на почту rnd@astanahub.kz, в ином случае заявка будет дисквалифицирована.

Отправляя заявку для участия в конкурсе, участники заявляют и гарантируют, что:

1) используемый контент или технологии от третьей стороны при разработке прототипа, все права, разрешения и соглашения необходимые для предоставления доступа к прототипу и предоставления прав, упомянутых в настоящем документе, ими были получены.

2) наличие неаккредитованных сторонних вкладов в прототип приведет к дисквалификации участника.

3) ни одно другое физическое и/ или юридическое лицо не имеет права требовать каких либо прав использования на прототип или технологию Участника.

4) содержание прототипа или элементы прототипа не нарушают и не будут нарушать каких либо прав третьих лиц или организаций, включая помимо прочего, права интеллектуальной собственности, неприкосновенность частной жизни, конкурентное право, конфиденциальность или право установленное договорами, соглашениями или иными обязательствами. Все прототипы, а также их элементы, подозреваемые в нарушении каких либо законов и/ или прав третьих лиц не будут иметь права получить приз.

Участник несет ответственность и несет любые расходы, связанные с подготовкой и отправкой заявки. Участники принимают на себя весь риск повреждения, утери, опоздания, неполной, недействительной, неправильной или неверно направленной заявки.

7. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Заявки принимаются до 23:59 часов 22 июня 2020 года по времени Казахстан, г. Нур-Султан (Астана) UTC/GMT +6 часов

Если участник не направит заявку и не загрузит презентацию или не направит на почту - rnd@astanahub.kz до истечения указанного срока, участник не может участвовать в Конкурсе.

Критерии отбора:

принятие решений по результатам Конкурса будет осуществляться в соответствии с критериями отбора, описанными ниже. Вы соглашаетесь и признаете, что направляемые вами идеи в заявке(ах) зависит от вашей креативности, способностей и изобретательности для решения задач. Задача не зависит, даже частично, от случайности или удачи, и поэтому не должна рассматриваться как лотерея. Лучшие идеи будет выбираться конкурсной комиссией. В состав конкурсной комиссии включаются Ключевые партнеры и Спонсор, обратившиеся к Организатору для проведения Конкурса (далее - Спонсоры Конкурса) или их представители, также могут быть включены представители Организатора. Решение Спонсоров Конкурса относительно дисквалификации является окончательным, и их решение не может быть оспорено Участниками или любыми другими Участниками.

Ни при каких обстоятельствах Организатором, Спонсорами Конкурса или конкурсной комиссией Конкурса не учитываются такие факторы, как внешность, религия, членство в профсоюзе, политические взгляды или сексуальная ориентация.
ваша идея, презентация и содержание (включая текст) материалов не должны явно или косвенно:

- служить пропагандой употребления (распространения) алкогольных и слабоалкогольных напитков, пива, табачных изделий, наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, или содержать их изображение либо изображение ассоциирующиеся с ними; порочить честь и достоинство граждан; побуждать к совершению противоправных действий, жестокости или насилию; иметь эротическое и (или) порнографическое содержание; содержать пропаганду политических взглядов и убеждений или их изложение; Материалы не должны включать элементы, содержание которых: побуждают к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью как физическому, так и психологическому, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству; вызвать желание употреблять наркотические средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством, попрошайничеством, вести асоциальный образ жизни; обосновывает или оправдывает допустимость насилия и (или) жестокости либо побуждает осуществлять насильственные действия по отношению к людям или животным; отрицать семейные ценности, формировать или побуждать неуважение к родителям и (или) другим членам семьи; оправдывать противоправное поведение или побуждать к таким действиям; содержать ненормативную лексику; содержать информацию эротического и (или) порнографического характера; нести пропаганду наркотиков, оружия, насилия и т.д.

Критерии голосования:

Инновация: Насколько инновационным является решение (идея) при использовании новой или существующей технологии для решения проблемы, описанной в кратком изложении?

Существуют ли другие решения (идеи), и если да, то чем они отличаются от них?

Релевантность: Насколько хорошо решение (идея) отвечает конкретной выбранной Задаче?

Осуществимость: Насколько выполнимо решение (идея) для применения на практике? Имеет ли решение (идея) смысл в финансовом отношении? Будет ли решение (идея) устойчивым в долгосрочной перспективе?

Воздействие: Каков масштаб потенциального социального воздействия? Насколько широкое влияние? Сколько людей достигнет ваше решение (идея)? Насколько значительным является влияние?

Ценность. Насколько хорошо вы сформулируете свое решение (идею) и какое влияние оно окажет на общество?

Уведомление для участников.

После того, как отбор будет завершен, Организатор Конкурса уведомляет участников Конкурса посредством электронной почты, почтовой связи, телефонной связи или иными способами, по усмотрению Организатора, о результатах каждого этапа. Спонсор Конкурса может по своему усмотрению изменить даты публикации результатов, если это станет необходимым из-за количества проектов, подлежащих оценке.

Список Победителей, определенных конкурсной комиссией, будет объявлен по истечении каждого этапа реализации конкурса.

8. Финанисрование

Финансирование проектов в рамках участия в инкубации и/или акселерации не может быть присуждено Победителям, не соответствующим требованиям настоящих Правил.

Финансирование проектов осуществляется в рамках внутренних процедур Спонсора и размер финансирования регулируется доступными средствами и по решению Спонсора, направляемых на доработку проектов для успешного пилотирования на этапе акселерации.

Средства, выделенные на финансирование проектов переводятся Спонсором наиболее удобным для Спонсора способом.

В случае невозможности связаться с Победителем по электронной почте, почтовой связь, телефонной связью или иными способами в течение или более пяти 5 (пяти) рабочих дней со дня завершения каждого этапа согласно этапам реализации конкурса после первой попытки связаться с ним, Победитель будет считаться отказавшимся от своего права участия в Конкурсе.

Обязательные требования для получения возможности финансирования проектов:
- GitHub будет использоваться для отслеживания разработки программного обеспечения
- Пользовательская аналитика будет отслеживаться на этапе разработки и развертывания
- Использование языка моделирования бизнес-процессов (BPML), для упрощения мотиринга, устранения неполадок, моделирования бизнес-процессов и анализа процессов.

Любой Участник, не выполнивший условия участия, предусмотренные в Правилах, во время подачи заявки и / или в любое время во время Конкурса, будет безоговорочно дисквалифицирован из Конкурса без предварительного уведомления и не будет иметь права на получение какого-либо финансирования. В случае, если Организатором будет установлено, что финансирование присуждено Участнику, который не соответствует условиям участия в Конкурсе, Организатор оставляет за собой право потребовать от Участника вернуть денежные средства в полном обьеме.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Организатор не обязан сохранять конфиденциальность информации, содержащейся в презентациях и прототипах. В общих чертах, при подаче любых презентаций, Участники понимают, соглашаются и принимают, что любая информация, содержащаяся в них, может быть публично раскрыта Организатором, Спонсором Конкурса и Ключевыми партнерами.

Кроме того, Участники признают, что Спонсор Конкурса может в настоящее время или в будущем разрабатывать информацию для внутреннего использования или получать информацию от других сторон, которая аналогична информации, содержащейся в любой из презентаций.

Участники признают, что другие Участники, физические или юридические лица, возможно, предоставили Организаторам или другим лицам, или сделали общедоступными, или могут в будущем представлять или публиковать контент, который является таким же или похожим на любую информацию, содержащуюся в любой из презентаций. Следовательно, Участники признают, соглашаются и принимают, что Организатор, Спонсор Конкурса и Ключевые партнеры имеют право использовать такие же или аналогичные материалы, и что Участники не будут иметь права на какую-либо компенсацию, вытекающую из использования таких материалов Организатором и Спонсором Конкурса.

10. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

«Права на интеллектуальную собственность» означают любые авторские или иные права в отношении бренда, дизайна или модели, патента и, в более общем смысле, любого элемента (включая коммерческую тайну и ноу-хау), который может быть защищен национальными и / или международным законом или конвенции об интеллектуальной собственности («Права на интеллектуальную собственность»).

«Предыдущие права относятся к любым правам на интеллектуальную собственность и / или любым связанным ноу-хау, которыми владеют Участники до даты начала Конкурса («Предыдущие права»).

«Гарантия». При подаче любой презентаций на любом этапе Конкурса каждый Участник гарантирует Организаторам, что он / она является совладельцем / владельцем и / или совладельцем Прав интеллектуальной собственности в отношении всех или части идей и решений, содержащихся в Прототипе, представленных на любой стадии Конкурса, и что он / она получил все права и разрешения в отношении всех ранее существовавших Творений и любых элементов прототипа, на которые он / она не имеет соответствующих прав.

Каждый участник гарантирует, что его / ее вклад является оригинальным и беспрецедентным; что он/она не нарушает авторские права или какие-либо права на интеллектуальную собственность какой-либо третьей стороны; что все элементы, из которых сформированы его / ее представления, а также все элементы вклада и информация, представленные в документах представления, являются точными, надежными и полными; что представление соответствующих результатов не представляет собой акт недобросовестной конкуренции любого рода.

Если прототип Участника включает сходство с концепциями, прототипами или продуктами третьих лиц или содержит не принадлежащие Команде, участнику на праве собственности контент или элементы, Участник должны быть в состоянии предоставить составленные в соответствии с законом письменные заявления, которые разрешают Участнику использовать и эксплуатировать такой контент и элементы в том виде, как они используются и эксплуатируются, и которые разрешают Организатору, Спонсору и их партнерам и представителям использовать и эксплуатировать этот контент и эти элементы в соответствии с настоящими Правилами.

Ответственность. Организатор или Спонсор или Ключевые партнеры не могут быть привлечены к ответственности за любое нарушение вышеуказанных положений Участниками. Каждый Участник освобождает Организатора и Спонсора от любых действий, претензий, возражений и требований со стороны любой третьей стороны в связи с любой идеей или решением в презентациях (включая Права на интеллектуальную собственность).

Принимая участие в Конкурсе Участники, прошедшие на инкубацию и/или акселерацию, в случае получения финансирования проекта предоставляют Организатору и Спонсору Конкурса, право на использование прототипа, только лишь в части связанной с доработкой прототипа с момента участия на инкубации до окончания реализации всех этапов Конкурса и никак не затрагивает прав на сам прототип.

Право включает в себя право воспроизводить (полностью или частично), отображать (полностью или частично), анализировать, адаптировать, модифицировать, распространять, переводить и использовать любые элементы, которые являются частью Идей (презентаций), а также любые Предыдущие права, которые выявляет необходимыми для надлежащего пользования.

Подавая прототип, Участник подтверждает и соглашается с тем, что его прототип и его элементы могут быть аналогичными или идентичными по теме, идее, формату или в других отношениях с (a) другими прототипами, представленными в связи с настоящим Конкурсом или другими программами, или представленными по другим причинам, или другими материалами, разработанными Организатором, Спонсором и его партнерами или их подрядчиками. Участник отказывается от всех прошлых, настоящих и будущих прав требования в связи с тем, что любая концепция или иные работы, принятые, проверенные или использованные Организатором, Спонсором и его партнерами, могут быть сходными с концепцией или прототипом Участника и что Участнику причитается какая-либо компенсация в связи с такой концепцией или другими работами, принятыми, проверенными или использованными Организатором, Спонсором или его партнерами.11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Участник признает и соглашается с тем, что Организатор и Спонсор Конкурса имеет право во время и после завершения Конкурса, использовать Конкурс и идеи для рекламы, включая для рекламных или других маркетинговых целей Организатора, Ключевыми партнерами и Спонсора Конкурса (любыми средствами и в любом формате (веб-сайт, рекламные баннеры, социальные сети, информационный бюллетень, пресс-релиз), которые в настоящее время известны или неизвестны, бесплатно или за вознаграждение.

В частности, Вы даете согласие на использование Организатором и Спонсором конкурса вашего имени и фамилии, вашего города и региона проживания и другую биографическую информацию, вашего изображения, а также любых других персональных данных, которые вы предоставляете вместе с вашими заявками, а также содержимого ваших заявок, связанных с Конкурсом.

Участник предоставляет Организатору Конкурса или Спонсору или Ключевому партнеру использовать фотографии, сделанные во время церемонии награждения, распространять их через любую коммуникационную среду.

12. ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ, ПРИОСТАНОВКИ И ОТМЕНЫ ЗАДАЧИ

Обновление Правил. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила в любое время, на протяжении всего Конкурса и в случае непредвиденных обстоятельств, без предварительного уведомления Участников относительно вступления в силу или действительности этих изменений. Участникам рекомендуется регулярно просматривать эти Правила. Участники прямо отказываются от всех претензий или споров, связанных с любыми изменениями настоящих Правил со стороны Организатора или Спонсора Конкурса или Ключевого партнера.

Если какое-либо из положений настоящих Правил будет объявлено или признано не соответствующим законодательству Республики Казахстан, неисполнимым или недействительным по решению суда, такое положение будет считаться недействительным, но все остальные не затронутые положения будут применяться в рамках настоящих Правил.

Отмена участия или приостановка. Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению: отменить, прекратить, изменить или приостановить Конкурс и настоящие Правила по любой причине, в любое время и без каких-либо обязательств или ограничить участие в Конкурсе. При этом, Организатор не будет нести ответственность за изменение, отмену или приостановку Конкурса, и никакие компенсации или вознаграждения не будут причитаться Участникам.

13. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Организатор никоим образом не будет нести ответственность в случае поломки или сбоя, независимо от причины, любой используемой телекоммуникационной сети, которая создает трудности для Участников или препятствует Участникам идентифицировать себя на Сайте или получить доступ к нему для направления заявки.

14. ЛИЧНАЯ ЗАЩИТА ДАННЫХ

Участие в Конкурсе требует передачи личных данных Участника («Персональные данные»).

Персональные данные участника подлежат обработке согласно Закону Республики Казахстан О персональных данных и их защите

Подробнее: https://kodeksy-kz.com/ka/o_personalnyh_dannyh_i_i...,

Цели обработки:

Для удовлетворения потребностей Организатора и Спонсора Конкурса. Организовать посредничество между Участником, организатором Спонсором Конкурса, обеспечить идентификацию, общение и сохранение обмена информацией с Участником.
Қолданылу үшін сұрақтар
- Өтінім беру үшін не қажет?

Қатысушылардың міндеті өз шешімін, прототип немесе қосымша түрінде көрсету, шешім пысықтылған соң әлеуметтік мәселені шешетін болуға тиіс.-Мен Қазақстан Республикасында тұрмаймын, қатысуға өтінім бере аламын ба?

Қазақстан Республикасының азаматы болмасаңыз да өтінім бере аласыз, бірақ келесі кезеңдерге қатысу үшін келесі кезеңдерде көзбе-көз қатысуыңыз қажет.- Өтінімді толтырмай, жоба туралы басқа жолмен айтуға болады ма?

Өтінімді міндетті түрде толтыру керек. Жобаларды бастапқы іріктеу тек silab.kz сайтында толтырылған өтінім негізінде жүзеге асырылады- Менің жобам бірнеше бағыт бойынша жарамды. Мен бірнеше өтінімді бере аламын ба?

Ия, сіз бірнеше өтінімді бере аласыз, сайтқа басқа жобаның сипаттамасы бар өтінімді қайта жіберіңіз.- Менің жобам ұсынылған шешімдерге сәйкес келмейді. Өтінім беру қажет пе? Ия, егер сіздің жобаңыз бағыттардың бірі бойынша технологиялық мәселелерді шеше алатын болса, бірақ сонымен қатар басқа әлеуметтік мәселелерді шешетін жобаңыз болған жағдайда, сондай-ақ өтінімді жібере аласыз.- Менің өтінімім іріктеуден өткенін мен қалай білемін?

Өтінімдерді қабылдау аяқталғаннан кейін, таныстырылым сатысына өткен жобалардың бастаушыларына растау жіберіледі, бұл ретте, өтпеген жобалар бойынша тиісті хабарландыру жіберіледі.Сізбен кездесіп, бетпе-бет кеңес алуға болады ма?

COVID-19 ескере отырып, біз тек онлайн режимінде кеңес бере аламыз.- Мен зияткерлік меншік құқығын корпоративтік тапсырыс берушіге беремін бе?

Өтінімде көрсетілген прототипке құқықтар өзіңізде қалады, егер сіз қаражат алсаңыз, прототиптің пысықталған бөлігіне құқықтар «open source» болады.Жас шектеуі?

Егер сіз 12 жастан асқан болсаңыз, өтінім бере аласыз.- Өтінімдерді іріктеу қалай өтеді?

Өтінімдерді жинау аяқталғаннан кейін (22.06.2020 ж.) жобаларды таныстыру күні белгіленеді, Сізбен жеке хабарласады және күні мен уақыты бойынша нақтыланады. Өтінімдерді іріктеуді Білім және ғылым, Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау, денсаулық сақтау министрліктерінің өкілдері, сондай-ақ ЮНИСЕФ өкілдері жүргізетін болады.

Инкубация үшін сұрақтар
- Инкубациялық бағдарлама қалай өтеді?

Сіздерге 2020ж.01.07-31.07. аралығы мерзіміне Astana Hub-та жұмыс орны ұсынылады.- Тұру және жол шығындары төленеді ме?

Жол жүру және тұру шығындары төленбейді.
Акселерациялық дегеніміз не?
Акселерациялық бағдарлама - бұл оқыту, тәлімгерлік және сараптамалық қолдау арқылы стартаптар мен қолданыстағы бизнес-жобаларды қарқынды дамыту институты.Акселерация сізге ғаламдық әлеуеті бар технологиялық стартаптарды құруға, бизнестің өсуін жеделдетуге және қажетті құралдар жиынтығын, коворкинг және тұру мүмкіндіктерін береді. Қысқа мерзімде сіз пилоттық жобаны бастауға және одан әрі іске асыруға қойылатын талаптарға сәйкес жобаңызды пысықтайсыз.Менімен қандай заңды құжаттарға қол қойылады?

Біз NDA (құпиялылық туралы келісім) және ақпарат алмасу туралы келісімді қол қоюға жібереміз.
Demo Day деген не?
Demo Day - бұл комиссия алдындағы стартаптардың таныстырылымы.
Менің шешімім қаржыландырыла ма?
ЮНИСЕФ-тің венчурлық қоры ең жақсы жобаларды қаржыландыру мүмкіндігін қарастырады және Astana Hub жобаны акселерациялауға мүмкіндік береді.
Made on
Tilda